Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Lintbebouwing D1

Een verkennend onderzoek naar lintbebouwing in Limburg (BE)

Lintbebouwing D1

Een verkennend onderzoek naar lintbebouwing in Limburg (BE)

 

Deze studie, uitgevoerd door C.T. Architects in opdracht van de onderzoeksgroep ArcK (UHasselt), omvat het eerste deel van een diepgaand onderzoek naar verlinting en urban sprawl in de provincie Limburg. Naast een analyse van de ruimtelijke impact van deze bebouwingsvorm en mogelijke instrumenten om hiermee om te gaan, bevatte de studie een uitgebreide analyse van de evolutie van de bebouwing in drie geselecteerde onderzoeksgebieden in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Verlinting en urban sprawl werden er onderzocht aan de hand van historisch en recent kaartmateriaal, verbeeld en gerelateerd aan andere themakaarten zoals het fysisch systeem, het mobiliteitsnetwerk en de gewestplannen. De conclusies uit deze studie vormden de basis voor ontwerpend onderzoek rond verlinting dat Liesbet Thewissen (C.T. Architects) mee begeleidde tijdens academiejaar 2012-2013 tijdens het seminarie stedenbouw (eerste en tweede master) van de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

 

Opdrachtgever: Universiteit Hassselt Faculteit Architectuur en Kunst, Provincie LimburgĀ  Uitvoeringstermijn: 2012