Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Molenblook

Onderzoek naar verdichtingsmogelijkheden in de wijk Molenblook (Genk, BE)

Molenblook

Onderzoek naar verdichtingsmogelijkheden in de wijk Molenblook (Genk, BE)

 

Bij deze studie werd er gezocht naar verdichtingsvormen voor de wijk Molenblook die uitgaan van de ruimtelijke kwaliteit die hier expliciet aanwezig is: de aanwezigheid van grote tuinen met parkbomen, bos en ademruimte nabij het stadscentrum van Genk. Niet de verdere opsplitsing van de bestaande percelen of verdere opvulling van de tuinen staan centraal, wel een doordachte woningopsplitsing van de bestaande villa’s en de afbraak en vervangbouw ervan door een 2-tal meer duurzame types. Daarbij wordt het aandeel bijkomende bebouwing beperkt door maximaal te bouwen binnen de footprint van de grote, bestaande villa’s. Het aandeel verharding wordt strikt beperkt en aan de inrichting van de tuinen worden een aantal kwaliteitseisen opgelegd die het groene karakter van de wijk op termijn moeten waarborgen en de wijk verder versterken als landschappelijke en ecologische schakel in een groter geheel.

 

Ontwerper: C.T. Architects Opdrachtgever: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, stad Genk
Uitvoeringstermijn: 2017