C.T. Architects

Home

 

“Ons leven wordt spannender en mooier als we meer “verwondering” toelaten in ons leven.
Verwondering voor het schijnbaar alledaagse …
Doordacht geplande en ontworpen plekken laten dit toe.”

 

 

 

Wie we zijn

 

C.T. ARCHITECTS is een bureau, gespecialiseerd in stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, design en hiermee samenhangende onderzoeks- en kunstprojecten.

Centraal in de bedrijfsfilosofie staat het “systeemdenken” en het zoeken naar synergieën tussen “het wonen” in de ruimste zin van het woord en andere domeinen als mobiliteit, milieu, natuur, cultuur, welzijn, energie, landbouw  en economie. Hierbij spelen we actief in op globale en lokale trends en uitdagingen en de complexe dynamiek die hiermee samenhangt. Grote aandacht wordt daarbij besteed aan belangrijke uitdagingen als de klimaatsverandering, het vrijwaren en kwalitatief versterken van onze schaarse open ruimte en natuur, ons landschap, het stimuleren van een duurzamer verplaatsingsgedrag, zorg voor ons erfgoed èn maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing en de nood aan goede, betaalbare huisvesting.

Met onze ontwerpen en studies willen we kwaliteitsinjecties geven aan onze leefomgeving waardoor deze meer toekomstbestendig, aangenamer, gezonder en gewoon ook mooier wordt. Dit doen we door intensieve dialoog en door in te zetten op onderzoeksmethoden waarbij het ontwerpen en verbeelden van mogelijke toekomstscenario’s een centrale rol spelen. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, projectontwikkelaars, overheden, verenigingen, organisaties, universiteiten en scholen.

 

 

Beeld 1 Arcade Arcadia (web)

 

Stedenbouw en ruimtelijke planning

 

C.T. ARCHITECTS is gespecialiseerd in stedenbouw en ruimtelijke planning. Het betekent dat we onze blik ruimer richten dan het individuele perceel en/of gebouw alleen en ook werken op andere schalen: die van een straat, een wijk, een dorp, stad of regio. Hiermee bewegen we ons in het complexe spanningsveld tussen maatschappelijke veranderingen, veranderingen in de ruimte en het gebruik ervan.

In elk project gaan we samen met de betrokken actoren en andere experten aan de slag met de specifieke ruimtelijke kenmerken, uitdagingen en verwachtingen in een gebied en gaan we kijken hoe dit gebied zich verder kan ontwikkelen. Hierbij nemen wij een verbindende rol op als onderzoeker, consultant en ontwerper. Het eindproduct bestaat uit stedenbouwkundige plannen en visies voor concrete ruimtelijke invullingen of uit instrumenten waarmee overheden en organisaties een gericht ruimtelijk beleid kunnen voeren.

 

 

 

Architectuur

 

C.T. ARCHITECTS zet zowel in op nieuwbouw als op de innovatieve transformatie van bestaande gebouwen. In heel wat van onze projecten staat het wonen centraal maar door onze interesse en ons breed werkveld, beperken onze architectuurprojecten zich niet tot één programma maar kiezen we bewust voor diversiteit en verschillende schaalgroottes.

Tijdens het bouwproces begeleiden we onze opdrachtgever(s) van het eerste schetsontwerp tot de realisatie van het project. Als de aard en complexiteit van een architectuurproject dit vereist, werken we samen met andere (architecten)bureaus en experten.
In elk architectuurproject benaderen wij het gebouw als meer dan een object “op zich”: bovenal moet het een plek worden die uitnodigt om gebruikt te worden door de manier waarop het gebouw werd bedacht, vormgegeven en waarop het in relatie staat met de omgeving: het bebouwde en onbebouwde landschap en het leven dat zich hier afspeelt.

 

 

 

Design

 

Onze design- en interieurprojecten ontstaan vanuit een diepe interesse voor ‘ambacht’ en het creëren van tijdloze objecten die nauw verweven zijn met ons dagelijkse leven en ons welzijn. De objecten die wij ontwerpen voor in- of exterieurs, op maat van een specifiek project of breder toepasbaar, kenmerken zich door eenvoud, multifunctionaliteit, een hoge kwaliteit en vakmanschap. Hierbij kiezen we bewust voor de toepassing van duurzaam geproduceerde en herbruikbare materialen.

 

 

 

Onderzoek

 

Met onze onderzoeksprojecten willen we mogelijkheden aftasten en antwoorden zoeken op ruimtelijke uitdagingen waarvoor we vandaag als maatschappij staan. Binnen dit kader starten we zelf projecten op en voeren we beleidsondersteunend onderzoek uit voor overheden, bedrijven en organisaties. Zo voerden we al studies uit rond vergrijzing en ruimte, leegstand en lintbebouwing. Momenteel experimenteren we met circulair bouwen en de integratie van eetbare landschappen en voedselbossen in bebouwde weefsels.

 

 

 

Kunst

 

Onze kunstprojecten zijn reflecties van onze zoektocht binnen het bureau naar antwoorden op ruimtelijke en daarbij horende maatschappelijke vraagstukken. Wij ontwikkelen deze in het kader van wedstrijden en exposities. Daarnaast speelt ook fotografie een belangrijke rol in het werk van C.T. ARCHITECTS: het voedt onze creativiteit, doet ons stilstaan bij inspirerende plekken en momenten en wil de geschiedenis van onze bebouwde en niet – bebouwde ruimte vastleggen.

 

 

 

Team

 

Het kernteam bij C.T. ARCHITECTS bestaat uit Nick Ceulemans en Liesbet Thewissen die na hun studies architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning eerst enkele jaren werkervaring opdeden bij andere bureaus in binnen- en buitenland waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Londen). Door deze ervaring en de projecten die het bureau sinds 2008 uitvoerde, leerden beiden de voor- en nadelen van ‘hyperstedelijkheid’ kennen maar ook de onmiskenbare kwaliteiten en ruimtelijke uitdagingen van onze steden, dorpen en de ‘ruimte ertussenin’. Sinds de oprichting van het bureau, eind 2008, kon C.T. ARCHITECTS rekenen op de steun van enthousiaste medewerkers en andere bureaus voor de uitvoering van diverse projecten. Streefdoel is om voor elk project een team samen te stellen op maat van een opdracht.

 

 

 

Contact

 

C.T. Architects BV

Hoogbrugstraat 9, 3740 Bilzen, België

Mail: info@ctarchitects.be

Telefoon: +32(0) 89 794548

 

BTW BE 0732.881.322 RPR Antwerpen afdeling Tongeren

Ingeschreven bij de Orde van Architecten, Tabel Limburg, Stamnummer: B910057

 

 

© C.T. Architects BV, 2020