Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Boomgaardenstraat

Stedenbouwkundig voorstel omgeving Boomgaardenstraat (Sint-Truiden, BE)

Boomgaardenstraat

Stedenbouwkundig voorstel omgeving Boomgaardenstraat (Sint-Truiden, BE)

 

Dit principevoorstel werd opgemaakt door C.T. ARCHITECTS als vertrekpunt voor de opmaak van een ruimtelijke en functionele ontwikkelingsvisie op de Boomgaardenstraat die een centrale rol zal vervullen in het nieuwe stadsdeel dat langzaam tot stand komt in de stationsomgeving van Sint-Truiden. De Boomgaardenstraat linkt dit nieuwe stadsdeel rechtstreeks met het station en de binnenstad door een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg. In het nieuwe stadsdeel zelf vormt de Boomgaardenstraat de overgang tussen een gemengd – residentiële woonontwikkeling en een nieuwe middelbare schoolcampus. Met dit voorstel werden concrete uitspraken gedaan over de morfologie van de bebouwing, de functies erin en de gewenste interactie met het publieke domein.

 

Ontwerper: C.T. Architects Opdrachtgever: NV De Kavel Uitvoeringstermijn: 2018