Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Masterplan EDEN Haacht

Masterplan nieuwe woonontwikkeling (Haacht, BE)

Masterplan EDEN Haacht

Masterplan voor een nieuwe woonontwikkeling (Haacht, BE)

 

Het masterplan E.D.E.N. is het resultaat van een zoektocht naar een integrale kernversterking voor de gemeente Haacht. Als een inbreiding van het centrumgebied ontstond het masterplan als een sequentie van ingesloten tuinen en stedelijke bouwblokken. Als aanvulling op het centrum werd bewust gekozen voor een performatief landschap met aandacht voor zowel jong als oud, natuur en cultuur. Het is ontworpen als een lappendeken van habitats. Habitats voor bewoning en habitats voor ecologische structuren. Allen open voor verandering, (her-)interpretatie en evolutie. Op dit landschap zullen 3 bouwblokken worden geënt, elk met een geëigende vorm van huisvesting: ‘De Mouterij’, ‘Klapgat’ en ‘Hopveld’. 3 Projecten met een combinatie van individuele en gedeelde ruimtes ter ondersteuning van zowel het individu als de hele wijk. Verschillende schalen van intimiteit worden daarbij aangesproken. Intelligente doorsteken en entrees, maar ook ondergrondse ruimtes worden momenten voor ontmoeting als verlengstukken van de eigen woning. De gebouwen bemiddelen tussen de schaal van vrijstaande woningen ten noorden en een stedelijke schaal ten zuiden. Het toekomstige ensemble biedt plaats aan een breed spectrum van toekomstige gebruiksmogelijkheden: luxe en sociale woningbouw, een woonzorgcentrum, kantoren, winkels, een galerie, een werkplaats en een kinderopvang.

 

Ontwerper: C.T. Architects Status: Afronding masterplan (2015), in uitvoering