Boxbergheide

Onderzoek naar verdichtingsmogelijkheden in de wijk Boxbergheide (Genk, BE)

Boxbergheide

Onderzoek naar verdichtingsmogelijkheden in de wijk Boxbergheide (Genk, BE)

 

Begin 2014 kwam het document ‘Een groeimodel voor wonen in Genk’ tot stand. Doel van dit rapport was het bieden van een richtlijnenkader om het stedelijk gebied van Genk kwalitatief te verdichten: omgaan met de nood aan kwalitatieve, bijkomende woongelegenheden zonder een goed evenwicht tussen nieuwe ontwikkelingen èn de open ruimte uit het oog te verliezen. Genk wil immers een groene stad blijven. Deze studie vloeit voort uit het groeimodel en doet op basis van ruimtelijke analyse een voorstel voor een verdere verdichting van de wijk Boxbergheide.

 

Onderzoek: C.T. Architects Opdrachtgever: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, stad Genk

Uitvoeringstermijn: 2016