Flexibel omgaan met krimp en leegstand in de grensregio Maasvallei

Onderzoek naar een instrumentarium voor het omgaan met krimp en leegstand

Flexibel omgaan met krimp en leegstand in de grensregio Maasvallei

Onderzoek naar een instrumentarium voor het omgaan met krimp en leegstand

 

In deze studie werd onderzocht welk instrumentarium kan worden ingezet om op een flexibele wijze om te gaan met leegstaand patrimonium in de grensregio Maasvallei en andere (grens)regio’s met gelijkaardige uitdagingen op het vlak van leegstand. De studie kijkt daarbij over de landsgrens heen en neemt zo, naast de Vlaamse praktijk, ook de ervaring mee die onze Noorderburen rond de aanpak van leegstand opdeden in hun confrontatie met krimp in de Nederlandse regio’s Zuid-Limburg en Midden-Limburg. De studie kwam tot stand in samenwerking met Marijn Van de Weijer (Universiteit Hasselt), de betrokken gemeenten en provincies uit het onderzoeksgebied (Nederlands en Belgisch Limburg) en Ruimte Vlaanderen.

 

Opdrachtgever: Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving) Uitvoeringstermijn: 2015