Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Ruimte voor Zorg D1

Samenstelling, redactie en layout van 2 publicaties rond zorg en ruimte

Ruimte voor Zorg D1

Samenstelling, redactie en layout van 2 publicaties rond zorg en ruimte

 

Dit project vloeit voort uit het verkennend en ontwerpend onderzoek dat tijdens het academiejaar 2010-2011 werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt rond de maatschappelijke thema’s ‘zorg’ en ‘vergrijzing’ en de hieraan gekoppelde ruimtelijke uitdagingen. Nick Ceulemans van C.T. ARCHITECTS was één van de studiobegeleiders in dit onderzoek.

C.T. ARCHITECTS kreeg de opdracht om de resultaten van deze uitgebreide en innovatieve studie te vertalen naar een publicatie in opdracht van de provincie Limburg. Dit leidde tot de samenstelling, redactie en layout van de twee magazines ‘Ruimte voor Zorg, Zorg voor Ruimte’ en ‘Ruimte voor Zorg, Casus Binnengebieden’.

 

Uitvoering: C.T. Architects Periode publicatie: 2012-2013