RUP Sint-Jorisplein

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan herontwikkeling oude kazernesite (Tienen, BE)

RUP Sint-Jorisplein

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan herontwikkeling oude kazernesite (Tienen, BE)

 

Dit project omvatte het ontwerp en de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sint-Jorisplein’ te Tienen. Dit RUP werd definitief vastgesteld op 15.07.2010. Met dit RUP werd het raamwerk vastgelegd voor de stedelijke herontwikkeling van een oude militaire site in het stadscentrum van Tienen. Met deze stadsontwikkeling wil de stad Tienen het projectgebied ontwikkelen tot een volwaardig nieuw stadsdeel met een multifunctioneel karakter. Het RUP voorziet in een gemengde buurt met nieuwe stadswoningen, enkele kleinschalige handelszaken, diensten, sociale, culturele en educatieve voorzieningen.

 

Ontwerper: C.T. Architects Uitvoeringstermijn: 2009-2010 Opdrachtgever: stad Tienen