The Roof

Kleuter- en Lagere School (Riemst, BE)

The Roof

Kleuter- en lagere school (Riemst, BE)

 

Deze opdracht, verkregen via de wedstrijdprocedure ‘Open Oproep’ van de Vlaams Bouwmeester, omvatte het wedstrijdontwerp van een nieuwe gemeentelijke kleuter- en lagere school in het dorpscentrum van Herderen-Riemst.

Met het nieuwe gebouw en met het programma werd doelbewust ingespeeld op de sterke niveauverschillen in het projectgebied. Stapeling, visuele interactie en de subtiele verweving van de verschillende programma’s stonden centraal. De school werd uitgewerkt als een ‘brede school’ met een centrale, polyvalente ruimte als bindmiddel tussen de kleuter- en lagere school en de buurt. Het ontwerp werd zo opgevat dat de school ook na de schooluren kon gebruikt worden voor activiteiten van de lokale dorpsgemeenschap.

 

Team: C.T. Architects (ontwerp), Ingenieursbureau ESA (stabiliteit en technieken)

Opdrachtgever: Gemeentelijke kleuter- en lagere school ‘De Klinker’ Jaar: 2011

 

Info

Category: