Ruimte voor Zorg D2

Samenstelling, redactie en layout van een publicatie rond zorg, vergrijzing en de potentie van centrumgebieden

Ruimte voor zorg D2

Samenstelling, redactie en layout van een publicatie rond zorg, vergrijzing en de potentie van centrumgebieden

 

Dit project vloeit voort uit het verkennend en ontwerpend onderzoek dat tijdens het academiejaar 2011-2012 werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt rond de maatschappelijke thema’s ‘zorg’ en ‘vergrijzing’ en de hieraan gekoppelde ruimtelijke uitdagingen. Nick Ceulemans van C.T. ARCHITECTS was één van de studiobegeleiders in dit onderzoek.

C.T. ARCHITECTS kreeg de opdracht om de resultaten van dit ontwerpend onderzoek en aanbevelingen voor een ruimtelijk beleid rond zorg en ruimte te vertalen in een publicatie. Dit leidde tot de samenstelling, redactie en layout van een derde magazine in de reeks ‘Ruimte voor Zorg’, namelijk ‘Ruimte voor Zorg, Casus Centrumgebieden’.

 

Opdrachtgevers: Universiteit Hasselt, Provincie Limburg Uitvoering project: 2012-2013