Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Geusselt Maastricht

Herontwikkeling bedrijfssite Terblijterweg-Pastoor Jacobsweg (Maastricht, NL)

Geusselt Maastricht

Herontwikkeling bedrijfssite Terblijterweg-Pastoor Jacobsweg (Maastricht, NL)

 

Dit projectte omvatte een stedenbouwkundig onderzoek naar de herontwikkeling van een verlaten bedrijventerrein (voormalig tuincentrum) op de hoek Terblijterweg – Sint Jacobsweg te Maastricht en bijkomend onderzoek naar een mogelijke architecturale invulling van de site. Het gebied heeft heel wat potenties op ruimtelijk en functioneel vlak en een goede invulling ervan kan op verschillende schalen voor positieve impulsen zorgen in het oostelijk stadsdeel van Maastricht.

C.T. ARCHITECTS ondersteunde de opdrachtgever via een doordachte stedenbouwkundige analyse en ontwerpend onderzoek met het scherpstellen van een haalbaar programma en randvoorwaarden voor de toekomstige bebouwing en haar bijhorende buitenruimtes. Dit in dialoog met verschillende stadsdiensten van Maastricht.

 

Ontwerper: C.T. Architects Opdrachtgevers: All In Construct NV & SL Trade bvba

Uitvoeringstermijn: 2019