Waterberg

Herbestemming van waterbunkers naar tentoonstellingsruimte (Tongeren, BE)

Waterberg

Herbestemming van waterbunkers naar tentoonstellingsruimte (Tongeren, BE)

 

Lange tijd waren de in onbruik geraakte waterbunkers afgeschermd voor de buitenwereld door hoge hekken. De bakken zelf ook aan het oog onttrokken maar te herkennen als een artificiële heuvel in het groene en heuvelachtige agrarische landschap ter hoogte van de ziekenhuiscampus AZ Vesalius. Tot een kunstenaarskoppel de site kocht.

C.T. ARCHITECTS kreeg de opdracht om de waterbunkers toegankelijk te maken voor het brede publiek en te transformeren tot tentoonstellings- en ontmoetingsruimte. Doel is om de identiteit van de plek te behouden maar een interne omgeving te creëren die uitnodigt tot rust, stilte, bezinning en meditatie maar ook mensen samenbrengt. Daarbij wordt gezocht naar een evenwichtige dosering tussen geslotenheid of intimiteit met daartegenover een suggestie van buitenruimte, continuïteit en de aanwezigheid van de natuur. Met de toevoeging van licht worden barrières gemaakt en opgeheven, dag-en kunstlicht wisselen elkaar af in een spel met binnen en buiten, met zien en niet zien. 

De uitvoering van het project is in het voorjaar van 2019 gestart.

 

Opdrachtgever: Fam. De Lisle-Jonkers, Uitvoeringstermijn: 2016-…

 

Info

Category: