Nieuw Stationskwartier Fase 1a

Herbestemming brownfieldsite naar een nieuwe woonbuurt (Sint-Truiden, BE)

Nieuw Stationskwartier, Fase 1A

Herbestemming brownfieldsite naar een nieuwe woonbuurt (Sint-Truiden, BE)

 

Dit project omvat het architecturaal ontwerp en de uitvoering van de eerst fase van een nieuwe woonontwikkeling in de stationsomgeving van Sint-Truiden. Deze eerste fase omvat de sanering en het bouwrijp maken van het projectgebied (een brownfieldsite) en de realisatie van een nieuw bouwblok bestaande uit 62 woningen, 3 kantoren, 1 ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen en een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en treinreizigers. De woningen bestaan uit appartementen en een mix van grondgebonden rijwoningen met een eigen tuin. Het geheel werd zo opgevat dat de ondergrondse parkeergarage zich volledig onder de gebouwen en het woonerf bevindt. Al de tuinen blijven op deze manier gevrijwaard van verharding en kunnen daardoor voorzien worden van (hogere) bomen en intensieve beplanting. In het project wordt maximaal ingezet op een autoluwe woonomgeving en een diversiteit aan buitenruimtes waar de integratie van stedelijk groen en kansen tot ontmoeting centraal staan.

 

Ontwerper: C.T. Architects Opdrachtgever: NV De Kavel Status project: Procedure Omgevingsvergunning