Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Databank ArcK

Aanzet tot een intern databanksysteem voor de onderzoeksgroep ArcK

Databank ArcK

Aanzet tot een intern databanksysteem voor de onderzoeksgroep ArcK

 

Dit project omvatte een kort onderzoek naar de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk databanksysteem voor de verschillende onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep ArcK (Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt). Deze databank moest gestructureerde informatie rond projecten bundelen en moest kunnen functioneren als een werkinstrument voor de verschillende onderzoekers. Doel was dat via de databank informatie op een efficiƫnte manier zou kunnen bevraagd en gedeeld worden. Dit project, uitgevoerd en opgeleverd in 2013, kwam tot stand in nauwe samenwerking met de onderzoekers zelf.

 

Opdrachtgever: Universiteit Hasselt, Faculteit Architectuur en Kunst

 

Info

Category: