Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Lintbebouwing D2

Samenstelling, redactie en layout van een publicatie rond ontwerpend onderzoek en lintbebouwing

Lintbebouwing D2

 

Dit project vloeit voort uit ontwerpend onderzoek rond verlinting en urban sprawl, uitgevoerd tijdens het seminarie stedenbouw van de faculteit Architectuur en Kunst (eerste en tweede master) van de Universiteit Hasselt tijdens academiejaar 2012-2013. Liesbet Thewissen van C.T. ARCHITECTS participeerde in dit ontwerpend onderzoek als studiobegeleider en kreeg de opdracht om de resultaten van dit ontwerpend onderzoek samen te vatten, te beschrijven en te visualiseren in een rapport. Het rapport werd uitgebracht door DUBO Limburg in 2014 en verdeeld onder alle beleidsmakers in de provincie Limburg. De publicatie bevat een toolbox van ruimtelijke ontwikkelingsprincipes die ingezet kunnen worden om het suburbane landschap duurzamer in te richten. De ontwikkelde principes zijn onderling combineerbaar en flexibel genoeg om ze gebiedsgericht in te zetten. Samen passen ze binnen één overkoepelende strategie die uitgaat van een combinatie van drie elementen: verdunnen, verdichten en transformeren.

 

Opdrachtgever: Faculteit Architectuur en Kunst Universiteit Hasselt, DUBO Limburg Uitvoeringstermijn: 2013-2014