Zuidelijke stadsrand Maaseik

Opmaak provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, deelplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Maaseik' (BE)

PRUP Zuidelijke stadsrand Maaseik

Opmaak provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, deelplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Maaseik’ (BE)

 

De opmaak van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) met bijhorend ‘Onderzoek tot MER’ kaderde binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maaseik. Doelstellingen van dit PRUP waren het aanduiden van een woonreservegebied voor stedelijk wonen met inbegrip van een scholencampus en een stedelijke randparking voor langparkeren, de (gedeeltelijke) planologische compensatie van de inname van Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) in een ander PRUP, de realisatie van een provinciale open ruimteverbinding tussen Maaseik en Elen in de Maasvallei en de planmatige aanpassing van een bestaande KMO-zone. Het PRUP werd definitief vastgesteld in 2015 door de Provincie Limburg. De beelden hierboven tonen de kansen die het ontwerpend onderzoek voor de invulling van het plangebied blootlegde door een grondige lezing van het plangebied en de koppeling hiervan met de nieuwe functies.

 

Ontwerper: C.T. Architects Uitvoeringstermijn: 2012-2015 Opdrachtgever: Provincie Limburg