Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Water Oriented Laborscapes

Ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van watergebonden bedrijvigheid

Water Oriented Laborscapes

Ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van watergebonden bedrijvigheid

 

Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg en in samenwerking met de studenten van de Universiteit Hasselt, Faculteit Architectuur en Kunst, exploreert nieuwe types gebouwen voor watergebonden bedrijvigheid langs het Economisch Netwerk Albertkanaal. Tijdens de studie werd gewerkt op de verschillende maar onderling verbonden schaalniveaus: elk type werd benaderd vanuit de regionale en landschappelijke schaal en uitgewerkt tot het kleinste architecturale detail. De resultaten van deze uitgebreide studie werden gebundeld, beschreven en grafisch herwerkt door C.T. Architects.

 

Uitvoeringstermijn volledige studie: 2011-2014