Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Oud-Langerlo

Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehucht Oud-Langerlo (Genk, BE)

Oud-Langerlo

Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehucht Oud-Langerlo (Genk, BE)

 

Het gehucht Oud Langerlo is één van de weinige restanten uit het landbouwverleden van de stad Genk. Aan C.T. ARCHITECTS werd gevraagd om een voorstel uit te werken waarmee de ruimtelijke ontwikkeling van Oud Langerlo door de stad kan gestuurd worden zodat de identiteit van deze plek bewaard kan blijven. Dit naar aanleiding van verschillende verkavelingsvragen in het gebied. De visie die wij uitwerkten gaat uit van een sterk landschappelijk geheel dat bepaald wordt door een sterke open ruimtestructuur, bebouwingsvormen die hierop inspelen en de mogelijkheid tot zelfontwikkeling door de overwegend private eigenaars en een beperkte ontwikkeling door de stad. Verder vormen een set van architecturale, onderling combineerbare bouwstenen, ontstaan uit een herinterpretatie van de bestaande, markante hoeves en een aantal duidelijke inrichtingsprincipes voor de buitenruimtes de basis voor deze strategie.

 

Ontwerper: C.T. Architects Uitvoeringstermijn studie: 2017