zip.City

Visie op het Belgische kustlandschap in 2050, Knokke (BE)

zip.City

Visie op het Belgische kustlandschap in 2050, Knokke (BE)

 

Het project “zipCity” kwam tot stand binnen het kader van de expositie “Wisselland”, georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut in het najaar van 2013 in Cultureel Centrum van Knokke-Heist. C.T. Architects was één van de vijf jonge ontwerpteams die ideeën mochten aanreiken over hoe het Belgische kustlandschap er zou kunnen uitzien binnen vijftig jaar, rekening houdend met de specifieke dynamiek die onze kust nu kent en de impact van de veranderingen in ons klimaat.

C.T. Architects koos voor de defragmentatie van de huidige, lineair verstedelijkte, brede kuststrook: inzetten op een nieuwe vorm van compacte stedelijkheid en opnieuw meer ruimte maken voor water als buffer tegen een stijgende zeespiegel, stormen en overstromingen. Ruimte die ook aangewend kan worden voor natuur, landbouw, energieproductie en andere open ruimtefuncties die zich inpassen in het kustlandschap.

 

Opdrachtgever: Vlaams Architectuurinstituut, Jaar: 2013-2014