CTA Workroom

Eigen woning met kantoor- en atelierruimte (Bilzen BE)

CTA Workroom

Eigen woning met kantoor- en atelierruimte (Bilzen BE)

 

Voor onze eigen woning en kantoor te Bilzen gingen we heel bewust op zoek naar een goed bereikbare locatie in de nabijheid van het station en de vele stedelijke voorzieningen die de historische Demerstad Bilzen rijk is. Een locatie die ons bovendien ook de nodige flexibiliteit en ruimte zou bieden om onze privé- en professionele activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en waar we konden beschikken over een eigen tuin waar we volop kunnen experimenteren met onze voorliefde voor eetbare planten.

We hadden geluk en vonden een oude, leegstaande hoeve in de wijk ‘Merem’ met een flink stuk grond. Doel is dat we deze niet-beschermde hoeve in een gesloten bebouwing transformeren naar een toekomstbestendig gebouw: volledig energie-neutraal en flexibel naar indeling en gebruik. De originele gebouwdelen vormen de basis voor een nieuwe configuratie en de architectuur wordt geherinterpreteerd met respect voor het verleden. Bij afbraak van bestaande delen zullen alle oude, nog bruikbare materialen zoals de gevelstenen maximaal worden herbruikt. De buitenruimtes bij de woning en het atelier worden benaderd als het verlengde van en een geheel met het gebouw. Met de verschillende ingrepen in de buitenruimtes, willen we bewust de belevingswaarde van de hele straat en buurt verhogen: het huidige, versteende en gesloten straatbeeld krijgt wat meer ademruimte en wordt vergroend. De diepe, brede achtertuin benaderen we grotendeels als weiland, afgezoomd met beukenhagen en ingericht als nieuwe hoogstamboomgaard. De boommassa die zo gevormd wordt, zal niet enkel zorgen voor een aanzienlijk aandeel meer groen in het hart van het bouwblok waartoe onze woning behoort maar ook voor één grote bloesemwolk in de lente.

 

Ontwerper: C.T. Architects Status: in uitvoering