Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Vennestraat oost

Verdichtingsstrategie, Genk (BE)

Vennestraat Oost

Verdichtingsstrategie (Genk, BE)

 

Genk wil zich vernieuwen als stad en inzetten op kwaliteitsvolle woonontwikkelingen op strategische locaties. Deze site, net ten oosten van C-Mine, biedt mogelijkheden tot verdichting in functie van wonen in combinatie met een beperkt aandeel andere activiteiten en voorzieningen. Maar de eigendomsstructuur is versnipperd en in private handen. Aan C.T. ARCHITECTS werd gevraagd om via ontwerpend onderzoek af te toetsen hoe de site ruimtelijk en functioneel ontwikkeld zou kunnen worden. Deze visie moest de stad Genk in staat stellen om in overleg te treden met betrokken eigenaars om zo gewenste ontwikkelingen te sturen. C.T. ARCHITECTS formuleerde een visie die rekening houdt met de specifieke eigendomsstructuur en een gefaseerde ontwikkeling van het gebied. Daarbij wordt de klemtoon gelegd op kwaliteitsvol wonen in een hoge dichtheid en in een groen kader. Zo zal de voorgestelde groene dooradering van het gebied nieuwe verbindingen leggen tussen de terril van Winterslag en de Stiemerbeekvallei.

 

Opdrachtgever: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, stad Genk, Uitvoeringstermijn: 2017