Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Place de la Jonction

Visie op de herontwikkeling van een industriële site, Genève (CH)

Place de la Jonction

Visie op de herontwikkeling van een industriële site, Genève (CH)

 

Dit project, onze inzending voor de wedstrijd Europan 2007, omvatte een visie op de transformatie en herbestemming van een oude industriële site in Genève naar een nieuw stedelijk woon- en werkkwartier.
De strategie gaat uit van een graduele stedelijke groei gekoppeld aan betere en nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers met het stadscentrum en stadsdelen aan de overzijde van de rivier de Rhône. De bouwrelicten uit het industriële verleden worden behouden en geïntegreerd in de nieuwe ontwikkeling. Hoge woondensiteiten worden gecreëerd op een beperkte grondoppervlakte door de traditionele bouwblokken die Genève kenmerken te combineren met een aantal slanke woontorens. Hierin wordt een uitgebreid gamma aan diverse wooneenheden en combinaties met andere functies voorzien. Het architecturaal geheel dat zo ontstaat plooit zich rond een nieuw en groen, deels kunstmatig landschap dat de overgang maakt met het aangrenzende, sprookjesachtige rivier- en berglandschap.

 

Team: C.T. Architects i.s.m. Marco Sanchez (MEX) en Maricella Sanchez (MEX), Opdrachtgever: Europan-Europe, Jaar: 2007