Gallery news

print/design

Follow me:

Drb Tw Be Pin

Liesbet Thewissen

 

 

Curriculum Vitae

 

Liesbet Thewissen studeerde in 2000 af als architect aan de Provinciale Hogeschool Limburg (BE) en behaalde in 2001 haar diploma in de aanvullende studies van ruimtelijke planning aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Gent (BE). Na haar architectuurstage werkte ze aan diverse stedenbouwkundige projecten bij studiebureau Libost (Hasselt, BE) tot haar ambitie haar in 2005 leidde naar het bureau Space Syntax (Londen, UK), een spin-off – bedrijf van University College London dat strategisch advies verleent bij grotere architectuurprojecten, gebiedsontwikkeling en mobiliteitsprojecten. Hier kon ze zich drie jaar focussen op objectief ruimtelijk onderzoek naar het functioneren van een plek in relatie tot de specifieke layout en inrichting ervan, de aanwezige functies, de ge├»dentificeerde verplaatsings- en gebruikspatronen van mensen en de integratie van deze plek in het ruimere mobiliteitsnetwerk.
Sinds de oprichting van C.T. ARCHITECTS, werkte Liesbet aan onderzoeksprojecten in opdracht van de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt en diverse overheden, maakte ze ruimtelijke uitvoeringsplannen op en stond ze mee aan de basis van enkele kernversterkingsprojecten en architectuurprojecten met een focus op wonen. Van 2015 tot 2017 ondersteunde Liesbet deeltijds de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de stad Genk waar ze ontwerpend onderzoek uitvoerde naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal gebieden in Genk, verantwoordelijk was voor de co├Ârdinatie en begeleiding van verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen en grotere bouwprojecten mee begeleidde in het voortraject. Sinds 2019 breidde zij deze ondersteuning uit bij enkele andere gemeentes waaronder de gemeentes Laakdal en Maasmechelen. Met de opleiding ‘Regionale gebiedsontwikkeling’ (VRP, 2018), wil Liesbet zich met C.T. ARCHITECTS ook verder positioneren als partner bij de aanpak van ruimtelijke uitdagingen die de gemeentegrenzen overstijgen. Voor de periode 2013-2018 zetelde Liesbet als effectief lid (deskundige) in de GECORO van Bilzen. Voor de komende 6 jaar zal zij haar steentje bijdragen als effectief lid (deskundige) van de GECORO van Hasselt.

 

Registraties

 

Geregistreerd als architect bij de Orde van Architecten, tabel Limburg (A300977)
Opgenomen in het register van ruimtelijke planners van de Vlaamse Overheid