De Mouterij

nieuwbouw van 32 erkende assistentiewoningen en 54 appartementen (Haacht, BE)

De Mouterij

Nieuwbouw van 32 erkende assistentiewoningen en 54 appartementen (Haacht, BE)

 

Het ontwerp van de Mouterij verwijst naar de typologie van negentiende-eeuwse gemeenschaps- en industriegebouwen zoals scholen en werkhuizen en bemiddelt tussen deze traditie, het historische bouwweefsel en een hedendaagse architectonische taal. Het bestaat uit een stapeling van 3 woontypologieën: onderaan grondgebonden woningen, tussenin appartementen met uitstekende balkons en bovenop zogenaamde ‘dakvilla’s’, woningen met grote, intensief begroeide daktuinen. Het gehele zuidelijke woonvolume is daarbij integraal ontworpen voor gebruik als assistentiewoningen. Drie onderdoorgangen maken het project vlot doorwaadbaar voor zacht verkeer en aan elk van deze doorsteken zijn kleine rustplekken voorzien in de vorm van geïntegreerde zitbanken en afsluitbare fietsenbergingen. Hierdoor worden de eerder in zichzelf gekeerde complexen toch toegankelijk gemaakt voor het publiek, waardoor ze transformeren tot levendige, open plekken met het karakter van een campus. Tussen de Mouterij en het kerkhof lopen de kleine, private voortuintjes over in een collectieve plek ingericht als groen speeltuintje voor de kinderen. Het parkeren gebeurt ondergronds in een grote lus die het zuid- en noordblok met elkaar verbindt. Samen met het voorziene ondergronds parkeren in de overige 2 blokken zal de bestaande bovengrondse parkeerplaats aan de zuidzijde van het kerkhof op termijn worden omgevormd tot een groen park voor Haacht-centrum.

Grote aandacht is van in het begin besteed aan het ecologisch concept: onder alle tuinen is volle grond voorzien waardoor er op termijn effectief volwaardig en volwassen groen kan groeien. Twee wadi’s zorgen voor de nodige plaatselijke waterbiotopen en de uitgekozen boomcultivars zorgen ervoor dat de tuinen zullen functioneren als groene stapstenen op een grotere, landschappelijke schaal. Uiteraard fungeren de tuinen ook als rust- en ontspanningsplekken voor de bewoners, met een volwaardige bloementuin (in het woonzorgproject Klapgat, ontworpen door OSAR architecten) en idyllische inkombrugjes (in het project Hopveld) als specials.

De materialiteit en tektoniek van de Mouterij is het resultaat van een zoektocht naar een sterke lokale identiteit gekoppeld aan de wens om het exterieur zoveel mogelijk rigide en collectief te houden terwijl het interieur zo vrij mogelijk een invulling kan geven aan de wensen en noden van de individuele bewoners. Een dik, keramisch grid als mediator tussen binnen en buiten. Tussen het interieur en het landschap. Tussen privaat en collectief.
Door een bewuste mismatch tussen het gevelgrid en het wooncasco, alsook de ‘getorste symmetrie’ van de bovenbouw ontstaan er telkens unieke afwijkingen in het plan die maken dat elke woonunit uniek is.

 

Architect ontwerp: C.T. Architects Architect uitvoering: OSQB Architects

Opdrachtgever: CORES Development

Status: Gerealiseerd (definitieve oplevering: 2020)