C.T. Architects

Over

 

 

 

 

Bureauvoorstelling

 

C.T. ARCHITECTS is een bureau, gespecialiseerd in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning.

Centraal in de bedrijfsfilosofie staat het “systeemdenken” en het zoeken naar synergieën tussen “het wonen” in de ruimste zin van het woord en andere domeinen als mobiliteit, milieu, natuur, cultuur, welzijn, energie, landbouw  en economie. Hierbij spelen we actief in op globale en lokale trends en uitdagingen en de complexe dynamiek die hiermee samenhangt. Grote aandacht wordt daarbij besteed aan belangrijke uitdagingen als de klimaatsverandering, het vrijwaren en kwalitatief versterken van onze schaarse open ruimte en ecologische systemen, ons landschap en onze natuur, het stimuleren van een duurzamer verplaatsingsgedrag, zorg voor ons erfgoed èn maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing en de nood aan goede, betaalbare huisvesting.

Met onze projecten willen we kwaliteitsinjecties geven aan onze leefomgeving waardoor deze beter, meer toekomstbestendig en gewoon ook mooier wordt. Dit doen we door intensieve dialoog en door in te zetten op onderzoeksmethoden waarbij het ontwerpen en verbeelden van mogelijke toekomstscenario’s een centrale rol spelen.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, projectontwikkelaars, overheden, verenigingen, organisaties, universiteiten en scholen.

 

 

 

Team

 

Nick Ceulemans (°1979), zaakvoerder, architect – stedenbouwkundige
Registratienummer Tabel Orde van Architecten: A202109
Opgenomen in het register van ruimtelijke planners van het Vlaams Gewest

 

Liesbet Thewissen (°1977), zaakvoerder, architect – ruimtelijk planner
Registratienummer Tabel Orde van Architecten: A300977
Opgenomen in het register van ruimtelijke planners van het Vlaams Gewest

 

Ward Bergen (°1978), interieurarchitect, freelance projectmedewerker