C.T. Architects

Diensten

 

 

 

 

Kunst

 

Onze kunstprojecten zijn reflecties van onze zoektocht binnen het bureau naar antwoorden op ruimtelijke en daarbij horende maatschappelijke vraagstukken. Wij ontwikkelen deze in het kader van wedstrijden, tentoonstellingen en exposities.

 

 

 

Design

 

Onze designprojecten zijn onze nevenprojecten die ontstaan vanuit een diepe interesse voor ‘ambacht’ en het creëren van tijdloze objecten die nauw verweven zijn met ons dagelijkse leven en ons welzijn. De objecten die wij ontwerpen voor in- of exterieurs, op maat van een specifiek project of breder toepasbaar, kenmerken zich door eenvoud, multifunctionaliteit, een hoge kwaliteit en vakmanschap. Hierbij kiezen we bewust voor de toepassing van duurzaam geproduceerde en herbruikbare materialen.

 

 

CT Architects – Nick Ceulemans – Eden – Haacht – Foto © Dennis De Smet

 

Architectuur

 

Met ons bureau zetten we zowel in op nieuwbouw als op de innovatieve transformatie van bestaande gebouwen via herbestemming, verbouwing, renovatie en afbraak. In heel wat van onze projecten staat het wonen centraal maar door onze interesse en ons breed werkveld, beperken onze architectuurprojecten zich niet tot één programma maar kiezen we bewust voor diversiteit en verschillende schaalgroottes.

Tijdens het bouwproces begeleiden we onze opdrachtgever(s) van het eerste schetsontwerp tot de realisatie van het project. Als de aard en complexiteit van een architectuurproject dit vereist, werken we samen met andere (architecten)bureaus en experten.
In elk architectuurproject benaderen wij het gebouw als meer dan een object “op zich”: bovenal moet het een plek worden die uitnodigt om gebruikt te worden door de manier waarop het gebouw werd bedacht, vormgegeven en waarop het in relatie staat met de omgeving: het bebouwde en onbebouwde landschap en het leven dat zich hier afspeelt.

 

 

CT Architects – Nick Ceulemans – Eden – Haacht – Foto © Dennis De Smet

 

Ruimtelijke Planning en Stedenbouw

 

C.T. ARCHITECTS beschikt over een specialisatie in stedenbouw en ruimtelijke planning. Het betekent dat we onze blik ook ruimer richten dan het individuele perceel en/of gebouw alleen en ook werken op andere schalen: die van een straat, een wijk, een dorp, stad of regio. Hiermee bewegen we ons ook in het complexe spanningsveld tussen maatschappelijke veranderingen, veranderingen in de ruimte en het gebruik ervan.

Onze kracht is dat we kennis en praktijkervaring uit erg diverse ruimtelijke contexten kunnen integreren in onze projecten. Door ons werk en driejarig verblijf in Londen (Verenigd Koninkrijk) hebben we de voor- en nadelen van ‘hyperstedelijkheid’ ervaren en bestudeerd maar we kennen ook de onmiskenbare kwaliteiten en ruimtelijke uitdagingen van onze steden, dorpen en de ‘ruimte ertussenin’. Vanuit dit perspectief benaderen wij ruimtelijke planning en stedenbouw.

In elk project gaan we samen met de betrokken actoren en andere experten aan de slag met de specifieke ruimtelijke kenmerken van en verwachtingen in een gebied en gaan we kijken hoe dit gebied zich op een betekenisvolle en duurzame manier verder kan ontwikkelen. Hierbij nemen wij een verbindende rol op als onderzoeker, ontwerper en verbeelder van wat een gebied kan zijn.

Ons doel is mensen en visies met mekaar verbinden om duurzame realisaties op het terrein te versnellen.

 

 

 

Onderzoek

 

Met onze onderzoeksprojecten willen we mogelijkheden aftasten en manieren zoeken om een antwoord te bieden op ruimtelijke uitdagingen waarvoor we vandaag als maatschappij staan. Binnen dit kader starten we zelf projecten op en voeren we beleidsondersteunend onderzoek uit voor overheden, bedrijven en organisaties.