Diensten-per opdrachtgever

C.T. Architects

OVERHEDEN

 

 • Ontwerpend en beleidsondersteunend onderzoek in functie van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
 • Opmaak van instrumenten ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid: ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, masterplannen, beeldkwaliteitsplannen en andere ruimtelijke afwegingskaders
 • Ondersteuning van de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten in planningsprocessen en bij de begeleiding en het sturen van grotere en/of complexere bouwprojecten in de voorontwerpfase: extern of ter plaatse

 

PARTICULIEREN – PROJECTONTWIKKELAARS – VERENIGINGEN – BEDRIJVEN

 

 • Stedenbouwkundig advies en stedenbouwkundige begeleiding tijdens de schets- en voorontwerpfase van een bouwproject
 • Stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies voor de invulling van projectgebieden
 • Begeleiding bij meldingsdossiers en dossiers tot de aanvraag van een omgevingsvergunning
 • Ontwerp, detaillering en begeleiding bij de uitvoering van bouwprojecten

 

PROJECTONTWIKKELAARS

 

 • Stedenbouwkundig advies en stedenbouwkundige begeleiding tijdens de schets- en voorontwerpfase van een bouwproject
 • Strategische visievorming en opmaak van inrichtingsplannen voor te (her)ontwikkelen gebieden
 • Ontwerp, detaillering en begeleiding bij de uitvoering van bouwprojecten

 

ONTWERP-/ONDERZOEKSTEAMS

 

Een multidisciplinaire samenwerking staat meer dan ooit centraal bij complexere stedenbouwkundige en architecturale opgaves. Binnen ontwerp- en onderzoeksteams focussen wij ons op de volgende aspecten:

 • Ruimtelijke analyse en locatie-onderzoek
 • Ontwerpend onderzoek
 • Stedenbouwkundig advies en begeleiding