Reuse and Recycle

 

Momenteel zijn we bezig met de selectieve afbraak van de oude stadshoeve die we in 2014 hebben gekocht. De site wordt volledig heringericht in functie van onze eigen woning met studio. Voor het nieuwe gebouw worden de oude materialen zoals de typische, streekeigen bakstenen en dakpannen maximaal hergebruikt, zoals ze oorspronkelijk aangewend werden of in een nieuwe toepassing. Van de ter plekke uitgegraven zandleemgrond worden nieuwe stenen gemaakt. Voorlopig neemt het kuisen van de bakstenen nog wel wat tijd in beslag, maar elke steen telt. En het belangrijkste: we zijn begonnen aan een verhaal van ‘Reuse’ and ‘Recycle’!